Aýna çüýşe

  • Ruh gyzyl çakyr aýna çüýşe

    Ruh gyzyl çakyr aýna çüýşe

     

    Ak çakyr çüýşesi üçin köplenç ulanylýan aýna çüýşe hrustal ak material, ýokary ak material, umumy ak material we ş.m. bölünýär we hrustal ak material iň arassalygy bolýar, şonuň üçin gaplama täsiri iň gowusy, elbetde, bahasydyr iň beýikdir.Adaty ak material iň pes arassalygy we iň arzan bahasy, ýokary ak material bolsa iň tygşytly, sebäbi diňe bir hrustal ak materiala meňzeş gaplama effekti däl, eýsem umumy ak bilen deň bahasy bar material.Häzirki bazarda ýygy-ýygydan ulanylýan ak şerap çüýşeli materialdyr.Bizde her dürli aýna çüýşeler bar, dürli materiallary, dürli reňkleri (açyk, goňur, gara, ak ýaşyl we ş.m.), isleýşiňiz ýaly dürli görnüşi saýlap bilersiňiz.Şeýle hem dürli kuwwatly aýna çüýşeler bar.Nusga ölçegleriňizi we talaplaryňyzy bize ibermegiňizi haýyş edýäris, size meňzeş görnüşi görkezmäge synanyşarys, size täze galyp açyp bileris.Biz siziň bilen poçta ýa-da whatsapp arkaly has köp pikir alyşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • a (3)
  • a (2)
  • a (1)