çakyr spirtli spirtli viski üçin stikerler

Gysga düşündiriş:

Kompaniýamyz her dürli öz-özüne ýelmeýän bellikleri berip biler.Öz-özüne ýelmeýän etiketkalar, öz-özüne ýelmeýän etiketka materiallary diýlip hem bilinýär, kagyz, film ýa-da matalar ýaly ýörite materiallar, arka bilen örtülen ýelim we aşagy bilen örtülen kremniy gorag kagyzy.Adaty materiallara mis kagyz, aç-açan aagondarha, lal kümüş aagondarha, sintetiki kagyz, altyn folga, döwük kagyz, kraft kagyz, elektrostatik film, çotga altyn (kümüş), ýagty kagyz we ş.m. girýär. Köplenç ulanylýan ýelimlere suw esasly ýelim, ýag- esasly ýelimleýji, gyzgyn ereýän ýelim we ş.m. Ofset çap etmek, nagyşlamak, agyrlyk güýji çap etmek, gyzgyn möhürlemek we ş.m. ýaly dürli çaphana amallary ulanylyp bilner, bellikleri dürli usullar, monohrom ýa-da köp reňkli öndürýäris.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda ýokary poliester materiallary ýaly dürli materiallary ulanýarys, önümiň reňki fon reňkinde görkeziler.Häzirki wagtda bazaryň islegi sebäpli, gysga wagtyň içinde köp sanly sargyt öndürip bileris we müşderilere ýokary hilli belligiň hili we bahasy bilen üpjün etmek üçin ýokary derejeli tehnologiýany ulanyp bileris.Öz-özüne ýelmeýän bellik, belligi el bilen ýa-da awtomatiki bellik etmek üçin amatly edip bilýän rulon çap etmegi üpjün edýär.Talaplaryň jikme-jikliklerini poçta ýa-da whatsapp arkaly görkezmegiňizi haýyş edýäris ..


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Ady bellikleri
Ölçegi özleşdirilen
Reňk özleşdirilen
Wagt gowşuryň 10-15 gün
Mysal mugt
Mukdar 5000pc / karton
Kartonyň ululygy talaplary hökmünde

Düşündiriş

Aç-açan, ak, ultra-inçe, aýazly we metal gurluşy ýaly ýokary hilli film belliklerini saýlaýarys, şeýle hem ýörite kagyz we galaýy folga ýazgylary ulanylyp bilner.Bu önümler diňe bir owadan görnüşe eýe bolman, eýsem ajaýyp çap edilip bilinýänligi, öwrülişigi we berkligi hem bar.Elýeterli materiallar baý we dürli-dürli, şol sanda aç-açan BOPP, aç-açan PE, aç-açan PET, PVC öz-özüne ýelmeýän, merjen film ýazgylary we ş.m. islege görä köp sanly kategoriýa bölünip bilner, biri ýylylyk gysylyp bilner film belligi, beýlekisi çüýşäniň görnüşi bilen baglanyşykly öz aýratynlyklary bolan öz-özüne ýelmeýän bellik görnüşidir.Häzirki wagtda öz-özüne ýelmeýän belligi ulanmagyň aňsatlygy müşderiler tarapyndan has gowy görülýär.

Surat

pro-2

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Sorag

  Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • a (3)
  • a (2)
  • a (1)