Alýumin plastik gapaklar

 • Içgi viski aragy üçin alýumin plastik gapak

  Içgi viski aragy üçin alýumin plastik gapak

  Alýumin plastmassa gapagy agyz suwuklygyny, dürli çakyrlary we iýmitleri gaplamak üçin ulanylyp bilner.Alýumin-plastmassa örtük diňe bir mazmunyň berkligini saklap bilmän, ogurlyga garşy açmak we howpsuzlyk funksiýalaryna hem eýe.Şonuň üçin önümiň derejesini ýokarlandyrmak üçin çüýşeli önümler üçin ulanylyp bilner. Diňe alýumin gapagynyň artykmaçlyklary däl, eýsem plastmassa gapaklarynyň hem artykmaçlyklary bar.Daşarda alýumin, içerde plastmassa goýmalar ulanylýar.Alýumin plastmassa gapaklary, alýumin gapaklary ýaly ajaýyp görnüşe eýe, adaty çap etmek, altyn möhürlemek, ekranda çap etmek, çap etmek we beýleki çaphana tehnologiýasy we ş.m. ýaly dürli çaphana tehnologiýasy üçin birnäçe saýlaw we ogurlyga garşy gowy funksiýa bar.Plastiki goýmak hem aňsat.Käbirleriniň daşynda ýa-da içinde pop halkasy bar, açylanda halka döwülýär.Olaryň dürli ululyklary bar we dürli logotipleri çap edip bilýärler.Logotipiňize görä dizaýn edip bileris, dürli talaplary kanagatlandyryp bileris.Talaplaryňyzy bize poçta ýa-da whatsapp arkaly iberiň, ilki bilen barlamak üçin dizaýnyňyza şuňa meňzeş reňk iberip bileris.

 • Wiski alkogol spirtli çüýşe çüýşe üçin alýumin plastmassa gapak

  Wiski alkogol spirtli çüýşe çüýşe üçin alýumin plastmassa gapak

  Alýumin plastmassa gapaklary viski, arak, alkogol, spirt we ş.m. önümleriň köp görnüşinde ulanylyp bilner.Alýumin gapagynyň we plastmassa gapaklarynyň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Daşarda alýumin gapagy, içinde plastmassa goýmalar bar.Alýumin plastmassa gapaklary daşky görnüşi, dürli çaphana tehnologiýasy üçin birnäçe saýlawy we ogurlyga garşy gowy möhürleme funksiýalaryna eýedir.Plastiki goýmak hem ýönekeý we çylşyrymly görnüşe eýe.Käbirleriniň daşynda ýa-da içinde pop halkasy bar, açylanda halka döwülýär.Olaryň dürli ululyklary bar we dürli logotipleri çap edip bilýärler.Logotipiňize görä hünär tekliplerini berip bileris, dürli talaplary kanagatlandyryp bileris.Köp ýokary derejeli önümler alýumin plastmassa gapaklaryny saýlaýarlar.Bizde dürli reňkler we ululyklar alýumin plastmassa gapak bar, ilki barlamak üçin dizaýnyňyza meňzeş reňk iberip bileris.

 • Şerap, viski, alkogol spirti üçin alýumin plastik gapak

  Şerap, viski, alkogol spirti üçin alýumin plastik gapak

  Alýumin plastmassa gapaklar, spirt, arak, alkogol, ýag we ş.m. önümleriň köp görnüşinde ulanylyp bilner.Alýumin gapagynyň we plastmassa gapaklarynyň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Daşarda alýumin, içinde plastmassa goýmalar bar.Alýumin plastmassa gapaklary, alýumin gapaklary ýaly owadan görnüşe, dürli tehnologiýa üçin birnäçe saýlama we ogurlyga garşy gowy funksiýa eýe.Plastiki goýmak hem ýönekeý we çylşyrymly görnüşe eýe.Käbirleriniň daşynda ýa-da içinde pop halkasy bar, açylanda halka döwülýär.Olaryň dürli ululyklary bar we dürli logotipleri çap edip bilýärler.Logotipiňize görä dizaýn edip bileris, dürli talaplary kanagatlandyryp bileris.Köp ýokary derejeli önümler alýumin plastmassa gapaklaryny saýlaýarlar.Bizde dürli reňkler we ululyklar alýumin plastmassa gapak bar, ilki barlamak üçin dizaýnyňyza meňzeş reňk iberip bileris.

 • Aýna çüýşe üçin gyzgyn möhürleme alkogol viski aragy alýumin çüýşe gapagy

  Aýna çüýşe üçin gyzgyn möhürleme alkogol viski aragy alýumin çüýşe gapagy

  Alýumin plastmassa gapaklary spirt, arak, alkogol, viski we ş.m. önümleriň köp görnüşinde ulanylyp bilner.Alýumin gapagynyň we plastmassa gapaklarynyň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Daşarda alýumin gapagy, içi plastik gapak.Alýumin plastmassa gapaklary, alýumin gapaklary ýaly ajaýyp görnüşe, dürli tehnologiýa üçin birnäçe saýlama we ogurlyga garşy gowy funksiýa eýe.Plastiki goýmagyň saýlamak üçin dürli görnüşleri hem bar.Käbirleriniň daşynda ýa-da içinde pop halkasy bar, açylanda halka döwülýär.Olaryň dürli ululyklary bar we dürli logotipleri çap edip bilýärler.Logotipiňize görä tehniki we çap etmegi, dürli talaplary kanagatlandyryp bileris.Köp ýokary derejeli önümler alýumin plastmassa gapaklaryny saýlaýarlar.Bizde dürli reňkler we ululyklar alýumin plastmassa gapak bar, ilki barlamak üçin dizaýnyňyza meňzeş reňk iberip bileris.

 • arak alýumin plastmassa gapagy

  arak alýumin plastmassa gapagy

   

  Alýumin plastmassa gapaklar, spirt, arak, alkogol we ş.m. önümleriň köp görnüşinde ulanylyp bilner.Esasanam arak çüýşesinde ulanylýar.Alýumin gapagynyň we plastmassa gapaklarynyň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Daşarda alýumin, içinde plastmassa goýmalar bar.Alýumin plastmassa gapaklarynda alýumin gapaklary ýaly owadan çap bar, adatça adaty çap etmegi, çüýşedäki nurbady saýlaň.PE lineri bilen içindäki plastmassa gapak gowy möhürleme funksiýalaryna eýedir, adatça açyk PVC gapaklary bilen ulanylýar, açylanda pvc gapagy döwülýär, ýöne içki gapak gaýtadan ulanyp biler.Olaryň dürli ululyklary bar we dürli logotipleri çap edip bilýärler.Logotipiňize görä dizaýn edip bileris, dürli talaplary kanagatlandyryp bileris.Bizde dürli reňkler we ululyklar alýumin plastmassa gapak bar, ilki barlamak üçin dizaýnyňyza meňzeş reňk iberip bileris.


 • zeýtun ýagy alýumin plastmassa gapak

  zeýtun ýagy alýumin plastmassa gapak

  Alýumin plastmassa gapaklar, spirt, arak, alkogol, ýag we ş.m. önümleriň köp görnüşinde ulanylyp bilner.Alýumin gapagynyň we plastmassa gapaklarynyň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Daşarda alýumin, içinde plastmassa goýmalar bar.Alýumin plastmassa gapaklary, alýumin gapaklary ýaly owadan görnüşe, dürli tehnologiýa üçin birnäçe saýlama we ogurlyga garşy gowy funksiýa eýe.Plastiki goýmak hem ýönekeý we çylşyrymly görnüşe eýe.Käbirleriniň daşynda ýa-da içinde pop halkasy bar, açylanda halka döwülýär.Olaryň dürli ululyklary bar we dürli logotipleri çap edip bilýärler.Logotipiňize görä dizaýn edip bileris, dürli talaplary kanagatlandyryp bileris.Köp ýokary derejeli önümler alýumin plastmassa gapaklaryny saýlaýarlar.Bizde dürli reňkler we ululyklar alýumin plastmassa gapak bar, ilki barlamak üçin dizaýnyňyza meňzeş reňk iberip bileris.

 • Custöriteleşdirilen arak alkogol viski alýumin plastik çüýşe gapaklary

  Custöriteleşdirilen arak alkogol viski alýumin plastik çüýşe gapaklary

  Alýumin plastmassa gapaklar, spirt, arak, alkogol, ýag we ş.m. önümleriň köp görnüşinde ulanylyp bilner.Alýumin gapagynyň we plastmassa gapaklarynyň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Daşarda alýumin, içinde plastmassa goýmalar bar.Alýumin plastmassa gapaklary, alýumin gapaklary ýaly owadan görnüşe, dürli tehnologiýa üçin birnäçe saýlama we ogurlyga garşy gowy funksiýa eýe.Plastiki goýmak hem ýönekeý we çylşyrymly görnüşe eýe.Käbirleriniň daşynda ýa-da içinde pop halkasy bar, açylanda halka döwülýär.Olaryň dürli ululyklary bar we dürli logotipleri çap edip bilýärler.Logotipiňize görä dizaýn edip bileris, dürli talaplary kanagatlandyryp bileris.Köp ýokary derejeli önümler alýumin plastmassa gapaklaryny saýlaýarlar.Bizde dürli reňkler we ululyklar alýumin plastmassa gapak bar, ilki barlamak üçin dizaýnyňyza meňzeş reňk iberip bileris.

Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
 • a (3)
 • a (2)
 • a (1)