Alýumin listi

  • Alýuminiý listler

    Alýuminiý listler

    Alýumin listleriniň 8011, 1050, 1100 we ş.m. ýaly köp görnüşi bar, dürli maksatly dürli alýumin listleri üpjün edilip bilner.Dürli galyplaryň talaplaryna laýyklykda, dürli ölçegdäki alýumin zolaklar üpjün edilip bilner, talaplaryňyza görä tarapy kesip biler.Şeýle hem dürli galyňlygy bar, dürli meýdany dürli galyňlygy saýlaýar, dizaýnyňyz ýaly alýumin listlerinde köp reňkli çap edip biler, adaty çap etmegi, ýüpek ekrany çap etmegi we beýleki çap usullaryny saýlap biler we ýokary temperatura sterilizasiýasy we ş.m. ýaly aýratyn talaplary kanagatlandyryp bileris. köp dürli alýumin listleri bar, jikme-jiklikleri ýok bolsa, talaplaryňyzy bize iberiň, şonda size hünär tekliplerini bereris.

Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • a (3)
  • a (2)
  • a (1)