Biz hakda

çepde
önüm (4)
önüm (9)
önüm (5)

Kompaniýanyň tertibi

Qingdao portunyň golaýynda, Şandong welaýatynyň antantaý şäherinde ýerleşýän “Yantai Sailing Imp & Exp Co., Ltd.”Dürli görnüşli alýumin gapaklary, plastmassa gapaklary, alýumin plastmassa gapaklary, PVX kapsulasy, aýna çüýşe we beýleki paket önümleri bilen üpjün etmekde 15 ýyldan gowrak tejribämiz bar.Önümlerimiz ABŞ, Europeewropa, Günorta Afrika we Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. dünýäniň 20-den gowrak ýurduna eksport edildi.Önümçilik üçin öz hünär zawodlarymyz bar, her dürli önümler üçin häzirki zaman hünär önümçilik liniýasy bar, öz tehniki toparymyz we tejribeli işçilerimiz bar, hemmeler hünär önümleri we hyzmaty bermek üçin dürli ugurlardan toparlaýyn işe ünsi jemleýärler.Custöriteleşdirilen dizaýnlar, OEM we ODM sargytlary kabul edilýär we iň az sargyt mukdary bizi has köp talaplary ýerine ýetirmekde has çeýe edýär.Iň ýokary önümçilik liniýamyz gowy hilli we gowşuryş wagtyny kepillendirýär.Iň oňat hilli, hyzmat we baha bermek, müşderilerimiz bilen geljekde bilelikde ösmek üçin elimizden gelenini ederis.

+

15 ýyldan gowrak hünär tejribesi

+

Dünýäniň 20-den gowrak ýurduna eksport edildi

Her dürli önümler üçin häzirki zaman hünär önümçilik liniýasy

Üstünliklerimiz

OEM / ODM

OEM / ODM kabul ediň

Bir nokatly hyzmatlar

Bir nokatly hyzmatlar, beýleki paket önümlerini bilelikde üpjün edip biler.

Hünär tejribesi

20 ýyldan gowrak hünär tejribesi.Öz zawodlarymyz bar.

Biziň pelsepämiz

Hil iň möhümdir.Uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy dowam etdiriň, müşderiler bilen bilelikde ösüň.

- Satuw hyzmatyndan soň

Önümlerimiziň hilini ýokarlandyrmagy dowam etdireris.Müşderiler zerur bolanda önümlerimiz üçin hem jogapkärçilik çekeris, diňe önümlerimiz üçin däl, eýsem degişli önümler üçinem hünär tekliplerimizi bereris.

Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • a (3)
  • a (2)
  • a (1)