Gazly içgiler we içgiler üçin alýumin gapagy

Gysga düşündiriş:

Adatça aýna çüýşeler üçin ulanylýan alýumin gapaklary, suw, içgi, alkogolsyz içgiler we energiýa içgileri we ş.m. önümler üçin gowy saýlanýar.Alýumin gapaklary, ýokary temperatura 120 dereje ýaly ýörite doldurma talaplaryna laýyk bolup biler.Iň köp ýaýran pasterizasiýa we gyzgyn doldurma amallary bilen utgaşýar, alýumin gapaklary berk hil gözegçiligine sezewar edilýär we azyk önümleri bilen kontakt materiallary üçin halkara ülňülerine laýyk gelýän çig mal bilen ýasalýar.Gowy möhürlemek we ogurlyga garşy funksiýa bar, açmak aňsat.Bu görnüşli alýumin gapagynyň ululygy adatça 38mm, beýikligi16.5mm we 18 3mm.ululygyny päsgelçilikleriňize görä sazlap bileris.Dürli reňkleri saýlap bilersiňiz, logotipi isleýşiňiz ýaly çap edip bileris, talaplaryňyza görä dizaýn ýa-da teklipler berip bileris.Tehniki toparymyz bar, köp awtoulag maşynlary we ökde işçiler, önümçilik döwründe ýörite hil barlagçylary bar, gowy hilini üpjün edip bilerler.Eltip beriş wagtymyz adatça 14-18 gün. Nusgalaryňyzy ýa-da düşündirişleriňizi görkeziň, deňeşdirmek üçin şuňa meňzeş görnüşi görkezmäge synanyşarys.Has köp soragyňyz bar bolsa, poçta ýa-da whatsapp arkaly has giňişleýin maglumatlary ara alyp maslahatlaşmagy halaýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Ady Alýumin gapaklary
Ölçegi 38 * 16mm / özleşdirilen
Material 8011
Galyňlyk 0.21-0.23mm
Liner PE / folga / galaýy / plastmassa goýmak
Mukdar 3000pc / karton
Kartonyň ululygy 585 * 385 * 37mm / 610 * 350 * 360mm

Düşündiriş

Adatça aýna çüýşeler üçin ulanylýan alýumin gapaklary, suw, piwo, alkogolsyz içgiler we energiýa içgileri we ş.m. önümler üçin gowy saýlanýar.Alýumin gapaklary howa bilen önümleriň aýratyn doldurma talaplaryny kanagatlandyryp biler.Olar pasterizasiýa we gyzgyn doldurma amallary bilen utgaşýar, alýumin gapaklary berk hil gözegçiligine sezewar edilýär we iýmit bilen kontakt materiallary üçin halkara ülňülerine laýyk gelýän çig mal bilen ýasalýar.Gowy möhürlemek we ogurlyga garşy funksiýa bar, açmak aňsat.Bu görnüşli alýumin gapagynyň ululygy, adatça 38 * 20mm, ululygyňyzy päsgelçilikleriňize görä sazlap bileris.Dürli reňkleri saýlap bileris, islegleriňize görä dizaýn ýa-da teklipler berip bileris.Tehniki toparlarymyz, awtoulag maşynlarymyz we ökde işgärlerimiz bar, önümçilik döwründe ýörite hil gözegçileri hem bar, gowy hilli üpjün edip bilerler.Eltip beriş wagtymyz adatça 14-18 gün. Nusgalaryňyzy ýa-da düşündirişleriňizi görkeziň, deňeşdirmek üçin şuňa meňzeş görnüşi görkezmäge synanyşarys.Has köp soragyňyz bar bolsa, poçta ýa-da whatsapp arkaly has giňişleýin maglumatlary ara alyp maslahatlaşmagy halaýarys.

Surat

12
23

Amal

gaýtadan işlemek

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Sorag

  Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • a (3)
  • a (2)
  • a (1)