Şerap, viski, alkogol spirti üçin alýumin plastik gapak

Gysga düşündiriş:

Alýumin plastmassa gapaklar, spirt, arak, alkogol, ýag we ş.m. önümleriň köp görnüşinde ulanylyp bilner.Alýumin gapagynyň we plastmassa gapaklarynyň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Daşarda alýumin, içinde plastmassa goýmalar bar.Alýumin plastmassa gapaklary, alýumin gapaklary ýaly owadan görnüşe, dürli tehnologiýa üçin birnäçe saýlama we ogurlyga garşy gowy funksiýa eýe.Plastiki goýmak hem ýönekeý we çylşyrymly görnüşe eýe.Käbirleriniň daşynda ýa-da içinde pop halkasy bar, açylanda halka döwülýär.Olaryň dürli ululyklary bar we dürli logotipleri çap edip bilýärler.Logotipiňize görä dizaýn edip bileris, dürli talaplary kanagatlandyryp bileris.Köp ýokary derejeli önümler alýumin plastmassa gapaklaryny saýlaýarlar.Bizde dürli reňkler we ululyklar alýumin plastmassa gapak bar, ilki barlamak üçin dizaýnyňyza meňzeş reňk iberip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Ady Alýumin plastmassa gapaklar
Ölçegi özleşdirilen
Material 8011
Galyňlyk 0.20-0.23mm
Reňk Talap edilişi ýaly
Mukdar 1554 sany / karton
Gaplamagyň ululygy 58 * 38 * 37 sm

Düşündiriş

Bu alýumin plastmassa gapaklar, adatça aýna çüýşeleri doldurýan köp dürli önümler üçin ulanylyp bilner, şeýle hem plastik çüýşeler üçin hem ulanylyp bilner, adatça diametri 30mm, beýikligi päsgelçilik hökmünde sazlap biler, isleýşiňiz ýaly köp reňk saýlap biler.Daşky görnüşi alýumin gapaklary, galyňlygy adatça 0,21-0,23 mm, ýokarsynda we gapdalynda dürli reňkli nyşanlary çap edip biler.Adaty çap etmek, altyn möhürlemek, ekranda çap etmek we ş.m. ýaly dürli çap usullary saýlap biler.Içinde PE çyzgylary bolan plastik gapak bar.Çüýşe nurbat berlende, açmak üçin aňsat möhürleme funksiýasyna eýe boluň.Alýumin plastmassa gapaklary doldurmak prosesinde dürli talaplary kanagatlandyryp biler.Açmak aňsat, açylandan soň gaýtadan ulanyp bilersiňiz.Eltip beriş wagtymyz adatça 14-18 gün. Haýyş edýäris, nusgalaryňyzy ýa-da düşündirişleriňizi görkeziň, deňeşdirmek üçin şuňa meňzeş görnüşi görkezmäge synanyşarys.Has köp soragyňyz bar bolsa, poçta ýa-da whatsapp arkaly has giňişleýin maglumat almak isleýäris.

Surat

Alýumin plastmassa gapak
Alýumin plastmassa gapak1

Amal

amal (1)
amal (2)
amal (3)
amal (7)
amal (8)
amal (9)
amal (6)
amal (4)
amal (5)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Sorag

  Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • a (3)
  • a (2)
  • a (1)