Plastiki gapaklar

 • TPE aýna çüýşe we plastik çüýşe üçin usd goýuň

  TPE aýna çüýşe we plastik çüýşe üçin usd goýuň

  TPE goýmak sagdyn önüm çüýşeleri üçin ulanylýar, aýna çüýşede, plastik çüýşede hem ulanylyp bilner.Gowy möhürlemek funksiýalary bar.Hemmesi 100% täze material ulanýar.bu goýmak, adatça, esasy çig mal hökmünde TPE-ni ulanýar, TPE ýokary güýç, ýokary çydamlylyk we sanjym galyplarynyň aýratynlyklaryna eýe bolan termoplastiki elastomer materialydyr.Programmalaryň giň topary, daşky gurşawy goramak, zähersiz we howpsuz we ajaýyp reňklere eýe.Softumşak degmek, howa garşylygy, ýadawlyga we temperatura garşylygy bar.Wulkanizasiýa bolmazdan has ýokary işleýiş ýerine ýetirijiligine eýedir.Çykdajylary azaltmak üçin gaýtadan ulanylyp bilner.Diňe ikinji derejeli sanjym galyplary bilen emele gelip, PP, PE, PC, PS, ABS we beýleki matrisa materiallary bilen örtülen we birleşdirilen däl, eýsem aýratyn emele gelýär.

 • Aýna çüýşe üçin ýöriteleşdirilen alkogol viski aragy plastik gapagy

  Aýna çüýşe üçin ýöriteleşdirilen alkogol viski aragy plastik gapagy

  Plastiki gapaklar çakyr çüýşeleri, spirtli çüýşeler, içgi çüýşeleri we beýleki önümler üçin ulanylýar .Olaryň dürli programmalary bar we dürli logotipleri çap edip bilýärler.Logotipiňize görä dizaýn edip bileris.Plastiki çüýşe gapaklarynda ogurlyk ýok.Içinde 100% täze material ulanylýar.Plastiki gapaklar, esasan, PP PE PS-ni esasy çig mal hökmünde ulanýarlar, PP ýylylyga garşylykdyr we deformasiýa ýok, ýokary ýerüsti güýç, himiki durnuklylyk, ýetmezçiligi pes berklik, pes temperatura şertlerinde döwmek aňsat. PE zäherli däl, bar berk berkligi, ýokary we pes temperatura garşylygy, gapaklaryň dürli bölekleri üçin ulanylýar.sanjym galyplaryndan soň, çap etmek we gaplamak prosesi gaýtadan işlenenden soň.ulanmak aňsat plastik gapaklar , ýöne çüýşäniň ululygy çüýşe gapaklarynyň ululygy bilen 100% laýyk bolmaly, ýogsam syzmak meselesi ýüze çykyp biler.

 • Aýna çüýşe üçin ýöriteleşdirilen plastmassa gapak

  Aýna çüýşe üçin ýöriteleşdirilen plastmassa gapak

  Plastiki çüýşe gapaklary giňden ulanylýar.Olary diňe aýna çüýşelerde däl, eýsem plastik çüýşelerde, alýumin çüýşelerde we beýleki dürli çüýşelerde hem ulanyp bolýar .Olaryň dürli programmalary bar we dürli logotipleri çap edip bilerler.Tehniki toparlarymyz dizaýn we çap etmek tehniki teklipleri berer.Plastiki çüýşe gapaklarynda ogurlyk ýok.Plastiki gapaklar, esasan, PP PE PS-ni esasy çig mal hökmünde ulanýarlar, PP ýylylyga garşylykdyr we deformasiýa ýok, ýokary ýerüsti güýç, himiki durnuklylyk, ýetmezçiligi pes berklik, pes temperatura şertlerinde döwmek aňsat. PE zäherli däl, bar berk berkligi, ýokary we pes temperatura garşylygy, gapaklaryň dürli bölekleri üçin ulanylýar.sanjym galyplaryndan soň, çap etmek we gaplamak prosesi gaýtadan işlenenden soň.plastmassa gapaklary ulanmak aňsat , ýöne çüýşäniň gapaklarynyň ululygy päsgelçilik ölçeglerine laýyk bolmaly. Plastiki gapak adatça umumy ululygy ulanýar we üstünde bronzing, pad çap etmek, rolik çap etmek we ş.m. ýaly dürli çap usullary saýlanyp bilner. üstünde.

 • Custöriteleşdirilen alkogol spirtli viski aragy plastik çüýşe gaplary

  Custöriteleşdirilen alkogol spirtli viski aragy plastik çüýşe gaplary

  Plastiki gapaklar çakyr çüýşeleri, spirtli çüýşeler we beýleki önümler üçin ulanylýar .Olaryň dürli programmalary bar we dürli logotipleri çap edip bilýärler.Logotipiňize görä dizaýn edip bileris.Plastiki çüýşe gapaklarynda ogurlyk ýok.Içinde 100% täze material ulanylýar.Plastiki gapaklar, esasan, PP PE PS-ni esasy çig mal hökmünde ulanýarlar, PP ýylylyga garşylykdyr we deformasiýa ýok, ýokary ýerüsti güýç, himiki durnuklylyk, ýetmezçiligi pes berklik, pes temperatura şertlerinde döwmek aňsat. PE zäherli däl, bar berk berkligi, ýokary we pes temperatura garşylygy, gapaklaryň dürli bölekleri üçin ulanylýar.sanjym galyplaryndan soň, çap etmek we gaplamak prosesi gaýtadan işlenenden soň.ulanmak aňsat plastik gapaklar , ýöne çüýşäniň ululygy çüýşe gapaklarynyň ululygy bilen 100% laýyk bolmaly, ýogsam syzmak meselesi ýüze çykyp biler.

Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
 • a (3)
 • a (2)
 • a (1)