aýna çüýşe üçin tebigy we goşma dykylyk saklaýjy

Gysga düşündiriş:

 

Tebigy dykylyklar we kompozit köplenç gyzyl çakyrda, şampan, köpürjikli çakyr we ş.m. ulanylýar, import edilýän çig maldan ýa-da birleşdirilen materiallardan ýasalýar Tebigy dykylyklar köplenç gyzyl çakyrda, şampan, gazly çakyr we ş.m. ulanylýar. ideal şerap dyky.Orta dykyzlygy we gatylygy, oňat çeýeligi we çeýeligi, belli geçirijiligi we ýapyşygy bolmaly.Şerap çüýşeli bolansoň, çakyr bedeniniň daşarky dünýä bilen habarlaşmagy üçin ýeke-täk kanal dykylyk tarapyndan goralar. Saýlamak üçin köp ölçegli.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Ady dyky saklaýjy
Ölçegi özleşdirilen
Material tebigy material we goşma marerial
gowşuryş wagty 10-15 gün
logo çap edip biler
Mukdar 7000pcs / sumka
Kartonyň ululygy talaplary hökmünde

Düşündiriş

Surat tebigy dykylyk, bizde birmeňzeş görnüşli dykylyk bar.Düwürtigiňize görä dürli ululyklary saýlap bilersiňiz, dykylykdaky nyşany hem çap edip bilersiňiz.Material tebigy ýa-da sintetiki (adam tarapyndan ýasalan) bolsun, görnüşi bilen çäklenmän möhürleme täsirine ýetip biler.Gradeokary derejeli çakyr gaplamalaryny möhürlemek üçin ulanylýar.Şerap, şampan, miwe çakyry, sary tüwi çakyry we ş.m. Dürli senetçilik önümleri hökmünde ulanylyp bilner.Specialörite çüýşeli suwuk gaplamak üçin hem ulanylýar.Mysal üçin: ýokary derejeli ösümlik ýagy.Biz elmydama "ilki bilen karz, hil ilki, hyzmat ilki, müşderi ilki" korporatiw pelsepesine eýerdik we durnukly we ygtybarly çeşmeler, ösen we ösen tehnologiýa gözlegleri we ösüşi, howpsuz we ýokary hilli operasiýa hyzmatlary, satuwdan soň dogruçyl we kanagatlanarly hyzmat.Siziň islegiňiz hem biziň islegimiz, siziň kanagatlandyrmagyňyz hyzmat standartymyz, biz hiç haçan müşderilerimiziň ynamyna laýyk ýaşamarys.Kompaniýamyzda köp zehin ätiýaçlygy we güýçli maýa bar.Hil ulgamy kepilnamasyndan geçdik we import we eksport hukugymyz bar.Nusgaňyzy ýa-da jikme-jiklik talaplaryňyzy görkezmegiňizi haýyş edýäris, size iň amatlysyny teklip eder.

Surat

004.webp
tebigy dykylyk

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Sorag

  Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • a (3)
  • a (2)
  • a (1)